Om oss

Om Oss.


Timmersdalabygdens Utvecklingsgrupp


 

Vi jobbar med frågor som är viktiga för bygden och dess utveckling.

Vår Historia


Hösten år 2014 stängde dåvarande Kinnekullehälsan sin vårdcentral i Timmersdala. Detta väckte stor ilska bland människorna i bygden. Vårdcentralen hade ett bra underlag för sin verksamhet men lönsamheten kunde bli större om folk istället folk åkte till deras vårdcentral i Skövde. En kommitté bildades med uppgift att hitta en ny vårdgivare som ville öppna i Timmersdala. Efter mycket arbete så kunde Allemanshälsan öppna den 10 april 2015.

För att kunna arbeta vidare med bygdens utveckling så bildades Timmersdalabygdens Utvecklingsgrupp den 26 maj 2015. Till föreningens första ordförande valdes Lennart Lundgren.

Nästa fråga att ta tag i blev önskemålet om att få uppkoppling till internet via fiber. En särskild grupp bildades för att ordna detta. Hösten 2015 kunde alla ansluta till en snabbare uppkoppling via fibernätet.

Våren 2016 kom ett besked om att Timmersdalas bensinstation kunde tvingas stänga på grund av regler kring hantering av bränsle vid påfyllnad. Efter många turer så blev det klart att macken skulle flyttas till f.d. Böjabagarns lokaler. Ett stort antal ortsbor engagerade sig i ombyggnaden. Den 25 mars 2017 invigdes bygdens nya bensinstation med retromärket ”Gulf”. Nu fick orten också tillbaka ett café.

I samband med invigningen erhöll föreningen pris som Årets utvecklingsgrupp i Skaraborg”.

Utemiljön blev aktuell att se över när kommunen erbjöd ”försköningspengar”. Alla var ense om att satsa dessa pengar på att snygga till den norra infarten. Resultatet blev en trädallé med gångväg.

Redan år 2014 påbörjades arbetet med att få till byggnation av flerfamiljshus. Ett studiebesök gjordes hos Vidingehem i Växjö som berättade hur de byggde på mindre orter. Ett antal möten har varit med politiker och Skövdebostäder. Nu finns byggnation med i planen och beräknad byggstart är 2019.

Nästa steg är att tillsammans med kommunen att göra en utvecklingsplan för Timmersdala. Under åren har träffar ordnats för bygdens företagare. Familjedag/bygdedagar och bibliotekskvällar har också genomförts.

Kontakta oss:


Email: info@timmersdalabygden.se


© Copyright. Lindholm Media.